Details for Lexington Public Schools-Child Find Somali

Dugsiyada Dadweynaha Lexington
300 S. Washington
Lexington, Nebraska 68850
(308) 324-1210

Waa Maxay Helida Ilmaha?
Helida Ilmaha waa loobahanyahay waana hab joogto u ah hawlaha ogaalka
dadweynaha, baaritaanka iyo qiimeynta loogu talagalay in la meeleeyo, la soo
saaro, loona gudbiyo sida ugu dhakhsaha badan dhamman ilmaha naafada ah
oo u dhexeeya umusha illaa labaatan iyo kow sano jir. Caruurta iyo dhallinta
looga shakiyo inay u baahanyihiin barnaamijka caawinta ilmaha naafada ah
oona ku jira heerka gur-guurashada iyo wixii ka yar, adeegyada waxbarashada
khaaaska ah ee barbaarinta/xanaanada, ama adeegyada waxbarshada
khaaska ah ee ilmaha da’da dugsiga gaaray waa in loo gudbiyaa Dugsiyada
Dadweynaha Lexington. Si loo helo barnaamijyada caawinaada ee horey
loosoo sheegay, ilmaha ay da’doodu u dhaxeyso umusha illaa 21 sano waa
in ay u qalmaan tilmaamaha laga so xiganayo xeerarka Nebraska. Warbixin
dheeraad ah oo ku saabsan Helida Ilmaha ama gudbiska ilmaha u qalma
barnaamijyadan mid kamid ah, Fadlan la xariir Marwo Angie Kovarik ama
Marwo Robin Einspahr oo laga helo dugsiyada waxbarashada Lexington.

Categories

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.